Lovskola för elev på introduktionsprogram

Uppsala kommun har lovskolor för elever som läser introduktionsprogram på gymnasiet.

Du kan välja mellan olika lovskolor beroende på om du behöver få godkänt betyg i ett ämne eller få stödundervisning.

Förutom lovskolan finns läxhjälp. Läxhjälpen pågår under terminerna och där kan du få hjälp löpande med dina studier.

För sprintelever finns också undervisning i svenska som andraspråk och simundervisning.

 

Uppdaterad: