Sommargymnasiet årskurs 9-ämnen

Uppsala kommun har sommargymnasium för elever på Introduktionsprogrammen i kommunal gymnasieskola i Uppsala. En intensivkurs i grundskolans årskurs 9-ämnen.

Sommarlandskap med gräs och himmel

Sommargymnasiet hjälper dig att läsa in ämnen från grundskolan som du har underkänt i eller inte fått betyg i. Du kan läsa en-två kurser på sommargymnasiet.

Du kan läsa både årskurs 9-ämne och gymnasiekurs på samma sommar. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Grupperna är mindre än i den ordinarie skolan (7-17 elever). Vi träffas tre veckor på sommarlovet.

Kursdatum och upplägg

Kursdatum: onsdag 14 juni–tisdag 4 juli.
Undervisning varje vardag. Ingen undervisning på midsommarafton 23 juni.

Undervisning på förmiddagar 8.30–10.20 eller 10.40–12.30 (inklusive 10 minuters rast). Du måste kunna delta hela sommargymnasiet till sista skoldagen eftersom vi har slutprov då.

Närvaro

Du kan inte läsa delar av kurser på sommargymnasiet. Du måste närvara alla fjorton lektionstillfällen för att få delta i sommarskolan. Om du absolut inte kan närvara något av undervisningspassen ska du skriva det i ansökan.

Vem får söka till sommargymnasiet?

Du kan söka till sommargymnasiet om du är elev på kommunal eller fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. En förutsättning är att du har så mycket kunskaper i svenska och i ämnet du ska läsa så att du har förutsättningar att läsa in ämnet på tre veckor. Du måste alltså ligga på åk 9-nivå. Det är din lärare som gör den bedömningen.

Du kan inte söka till sommargymnasiet:

 • om du är elev på grundskolan (då ska du söka grundskolans lovskola).
 • har kunskaper på åk 8-nivå eller lägre

Kurser och litteratur

Sommarskolan har följande kurser under förutsättning att tillräckligt antal elever söker:

 • engelska
 • geografi
 • historia
 • matematik
 • religionskunskap
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andra språk

Litteratur

Fyrisskolan lånar ut de böcker du behöver på sommargymnasiet.

Anmäl dig till sommargymnasiet

Fyll i anmälningsblanketten digitalt. Mejla eller skriv ut ifylld blankett och lämna till din ordinarie skola. Lägg 100 kronor i pant för varje kurs du söker. Din skola anger hur du ska betala. För att få tillbaka depositionsavgiften på 100 kronor måste du vara närvarande på minst 80 procent av undervisningen. Sista anmälningsdag är onsdag 24 maj.

Omdömesblankett sommargymnasiet IM 2022 (PDF, 47 KB)

Efteranmälningar

Vi tar emot efteranmälningar fredag  2 juni – torsdag 8 juni. Du får gå på sommargymnasiet i mån av plats.

Första dagen

Första dagen ska du komma minst tio minuter innan din lektion börjar så att du hittar rätt och hinner i tid.

 • Om du har tidiga passet, som börjar 8.30, ska du vara på skolan senast 8.20.
 • Om du har sena passet, som börjar 10.40, ska du vara på skolan senast 10.30

Hur vet jag om jag kommit in?

Din skola informerar dig om du har blivit antagen och vilken uppropstid du har. Vänd dig till din hemskola om du inte har fått information om sommargymnasiets start. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kom till sommargymnasiet 8.30 på uppropsdagen.

Ditt nya betyg

Sommargymnasiet ger inga nya betyg, det gör din ordinarie skola. Lovskolan meddelar ditt betyg till din skola i mitten av augusti. Då kan du få en betygsutskrift från din hemskola.

Du kan inte överklaga betyg. Om du inte får det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så ska du vända dig till din studie- och yrkesvägledare på din hemskola för råd.

Antagning till gymnasiet

Du som har blivit gymnasiebehörig genom sommargymnasiet deltar i reservantagningen. Vi skickar in dina nya betyg till antagningen efter kursens slut. Du kommer in på den utbildning du sökt om det finns lediga platser.

Praktiskt om sommargymnasiet

Du får inte skollunch på sommargymnasiet. Lovskolan ordnar inte transport till och från Fyrisskolan. Du har inte rätt till studiebidrag när du läser på sommargymnasiet.

Kontakta oss om du har frågor:

Lovskolans kontaktuppgifter

Den gemensamma e-posten för gymnasial lovskola: lovskolornagymnasiet@uppsala.se.

 

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasiets lovskola

Hitta till lovskolan, Fyrisskolan

Uppdaterad: