SVAS för sprintelev

Uppsala kommun har lovskola i svenska som andraspråk (SVAS) för Sprintelever på sportlov, påsklov, sommarlov och höstlov.

Stödundervisningen ges för att du ska träna och utveckla din svenska. Du får inget betyg.

Du kan läsa SVAS på alla lov. Skriv i din ansökan vilka lov du vill vara med i undervisningen. Läraren bedömer vilka förkunskaper du har i svenska. Du läser med andra elever som har liknande förkunskaper.

Du lämnar in en ansökan för sport- och påsklov, en för sommarlov och en för höstlov.

Kursdatum och upplägg

Undervisningen är två timmar per dag på förmiddagar 10.00-12.00 eller eftermiddagar 13.00-15.00 på alla lovskolor. Du måste vara med alla dagar på den lovskola du valt. Undervisningen är på Fyrisskolan. 

Sommarlovsskola 2022

Kursdatum: 13 juni - 1 juli
Sista anmälningsdag: 13 maj 2022
Du kan kombinera din undervisning i svenska med simskola.

Höstlovsskola 2022

Kursdatum: 31 oktober - 3 november
Sista anmälningsdag: 30 september

Sportlovsskola 2023

Kursdatum: 20-24 februari
Sista anmälningsdag: 9 december

Påsklovsskola 2023

Kursdatum: 3-6 april
Sista anmälningsdag: 9 december

Simundervisning för Sprintelever på sommarlovet

Simundervisningen är nio dagar och börjar en vecka efter att sommarlovskolan har börjat. Du kombinerar simundervisning med undervisning i svenska. Du kan också välja att bara gå på simskolan.

Du kan inte söka till simskolan om du har betyg i ämnet idrott och hälsa. Simundervisningen är ett samarbete med Upsala simsällskap. Om du har frågor om simundervisningen ska du kontakta Upsala simsällskap.

Praktiskt om SVAS-lovskola

Lovskolan ordnar inte transport till och från Fyrisskolan. Du har inte rätt till studiebidrag när du läser på sommargymnasiet. Du får inte lunch på sportlovskola, påsklovskola eller höstlovskola. Du som går både SVAS-undervisning och simundervisning på sommarlovet får en enkel lunch: smörgås, frukt och dryck.

Anmäl dig till SVAS-lovskolor

Lämna in ifylld ansökan för de lovskolor du vill gå till expeditionen på din hemskola. Ansökningsblanketter finns att ladda ner här två månader innan lovskolan börjar.

Kontakta oss om du har frågor:

Suleyman Anter

Programrektor lovskola SVAS Sprint

Hitta till lovskolan, Fyrisskolan

Uppdaterad: