Lördagsgymnasiet

Lördagsgymnasiet är för elever som går på gymnasiet i Uppsala kommun och behöver läsa om en kurs för att få ett godkänt betyg.

Du kan gå på lördagsgymnasiet på höstterminen eller vårterminen. Undervisningen är på Fyrisskolan. Vi räknar med att du har en del förkunskaper i ämnet du söker. Du kan läsa en-två kurser per termin.

Elever på fristående gymnasieskola kan läsa på lördagsgymnasiet om skolan betalar en avgift på 3500 kronor per elev. Friskolan avgör om en elev ska delta eller ej.

Vem kan söka till lördagsgymnasiet?

 • elever som har F i betyg eller streck
 • elever som saknar en kurs på grund av program- eller skolbyte (i mån av plats).

Du kan inte söka till lördagsgymnasiet för:

 • att läsa kursen som stöd
 • att höja ett E, D, C eller B-betyg
 • att läsa en kurs du samtidigt läser på din hemskola
 • att få en utökad studieplan med mindre än att det godkänns av lovskolan.

Kursdatum och upplägg

Kurserna startar om tillräckligt antal elever söker. 

Undervisningen är 12 lektionstillfällen. Varje lektion är 90 minuter. Lektionerna ges på lördagsförmiddagar mellan 9.00 – 10.30 respektive 11.00 – 12.30. Läser du en kurs så läser du vid ett av de två passen.

Lördagsgymnasiet hösten 2022

Kursdatum: 24 september-17 december 2022, ingen undervisning 5 november (höstlov)
Sista anmälningsdag: 9 september
Antal tillfällen: 12 lördagar
Kurser:

 • engelska 5 och 6
 • kemi 2
 • matematik 1a, 1b och 1c
 • matematik 2a, 2b och 2c
 • matematik 3b, 3c
 • matematik 4

Lördagsgymnasiet våren 2023

Kursdatum: 28 januari-29 april 2023, ingen undervisning 25 februari (sportlov) och 8 april (påsklov)
Antal tillfällen: 12 lördagar
Sista anmälningsdag: 20 januari
Kurser:

 • engelska 5 och 6
 • historia 1a1 och 1b
 • kemi 1
 • matematik 1a, 1b och 1c
 • matematik 2a, 2b och 2c
 • matematik 3b/c
 • naturkunskap 1a1 och 1b
 • samhällskunskap 1a1 och 1b
 • svenska som andra språk 1 och 2.

Närvaro

Närvaro är obligatorisk. Om du inte har närvarat vid de två första tillfällena skrivs du ut från lördagsgymnasiet. Om du av någon anledning inte kan komma till det första tillfället måste du kontakta lovskolans kansli på lovskolornagymnasiet@uppsala.se.

Sjukanmälan

När du har börjat på kursen anmäler du sjukfrånvaro direkt till din lärare på lördagsgymnasiet.

Anmäl dig till lördagsgymnasiet

Skriv ut blanketten anmälan lördagsgymnasiet och fyll i alla uppgifter. Lämna blanketten till din hemskola där du också betalar depositionsavgiften på 100 kr/kurs. Din skola anger hur du ska betala. För att få tillbaka depositionsavgiften på 100 kronor måste du vara närvarande på minst 80 procent av undervisningen.

Din hemskola skickar anmälan till lovskolans kansli.

Anmälningsblankett Lördagsgymnasiet Vårterminen 2023 (PDF, 57 KB)

Hur vet jag om jag kommit in?

Din ordinarie skola meddelar dig om du är antagen till lördagsgymnasiet. Din hemskola meddelar också starttid och lokal. Lördagsgymnasiet skickar inte ut någon kallelse. Om du har anmält dig men inte fått besked av din skola så kom till lördagsgymnasiet på startdagen 8.45.

Litteratur

Låna lärobok från din gymnasieskola för lördagsgymnasiet. Du ser i litteraturlistan vilka böcker du behöver. Om du inte har rätt kursbok kan du mot en depositionsavgift låna en bok av oss på lovskolan. Du lägger 300 kronor per bok (swish) i deposition första kursdagen.

Litteraturlista Lördagsgymnasiet 2023 (PDF, 58 KB)

Dator och miniräknare

Du ska ta med dig en fungerande dator och miniräknare till lektionerna. Lovskolan har ingen utrustning att låna ut.

Hur får du ditt nya betyg?

Lördagsgymnasiet utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. Lovskolan meddelar ditt betyg till din skola efter kursens slut. Sen kan du få en betygsutskrift från din hemskola. Samma gäller för dig som är friskoleelev.

Måste jag läsa hela kursen på lördagsgymnasiet?

Du kan inte ta med dig tidigare resultat på kursen och få dem tillgodoräknade. Du läser hela kursen hos oss i högt tempo med mycket läxor.

Vad händer om jag inte får godkänt på kursen?

Du kan inte överklaga betyg på lördagsgymnasiet. Om du inte får det betyg du tänkt dig efter att du gått klart kursen så kan vi inte hjälpa dig. Vänd dig till studie- och yrkesvägledare på din hemskola.

Praktiskt om lördagsgymnasiet

Du får inte skollunch på lördagsgymnasiet. Lovskolan ordnar inte transport till och från Fyrisskolan.

Kontakta oss om du har frågor:

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasiets lovskola

Hitta till lovskolan, Fyrisskolan

Uppdaterad: