Sport-, påsk- och höstlovsskola

Sport-, påsk- och höstlovsskola är stödundervisning för elever som studerar på kommunal gymnasieskola i Uppsala kommun.

Kurserna är stödundervisning för dig som som riskerar att få betyget underkänd i engelska 5 och 6 eller matematik 1 och 2 på gymnasiet.

Din lärare intygar på din anmälan att du behöver stöd i kursen och riskerar att få ett underkänt betyg.

Elever som är skrivna i Uppsala kommun men som läser vid en gymnasieskola i en annan kommun har inte rätt att söka till Uppsala kommuns lovskola.

Intensivkurser i engelska och matematik

Sport-, påsk- och höstlovsskola är en intensivkurs som hjälper dig att repetera och förstärka dina kunskaper i engelska eller matematik. Du kan bara läsa ett ämne under ett lov. Du kan läsa en, två eller tre lovskolor.

Sport- och påsklovsskolan hjälper dig inför slutprov och nationella prov i engelska respektive matematik.

Höstlovsskolan hjälper dig att komma ikapp i ämnet.

Du får inget betyg vid lovskolans slut.

Kursdatum

Undervisningen är på Fyrisskolan.

Höstlovsskola 2022: 

Kursdatum: måndag 31 oktober - torsdag 3 november.
Undervisningstid: 9-12.30 (fyra 45-minuterspass)
Sista anmälningsdag: 14 oktober.

Sportlovsskola 2023: 

Kursdatum: måndag 20 februari - fredag 24 februari. OBS! Notera att Sportlovsskolan är 5 dagar.
Undervisningstid: 9-12.30 (fem 45-minuterspass)
Sista anmälningsdag: 3 februari.

Påsklovsskola 2023: 

Kursdatum: måndag 3 april - torsdag 6 april.
Undervisningstid: 9-12.30 (fyra 45-minuterspass)
Sista anmälningsdag: 17 mars.

Du måste närvara alla pass under alla dagar lovskolan pågår för att få delta.

Praktiskt om lovskolorna

Du får inte skollunch på sport- påsk- och höstlovsskolorna. Lovskolan ordnar inte transport till och från Fyrisskolan. Du har inte rätt till studiebidrag när du läser på sport- påsk- och höstlovsskolorna.

Anmäl dig till lovskolorna

Lämna in ifylld blankett (se nedan) till expeditionen på din skola tillsammans med en pant på 100 kronor. Pengarna får du tillbaka efter att du är klar med kursen med högst 20 procent frånvaro.

Anmälan höstlovsskola 2022 (PDF, 55 KB)
Anmälan sportlovsskola 2023 (PDF, 55 KB)
Anmälan påsklovsskola 2023 (PDF, 55 KB)

Kontakta oss om du har frågor:

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasiets lovskola

Hitta till lovskolan, Fyrisskolan

Uppdaterad: