Lärare Vaksalaskolans lovskola

Björn Wahlström

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Clara Hellström

Undervisar i engelska. Årskurs 8

David Olingdahl

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Gunilla Wiker (GWR)

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Johan Margulis

Undervisar i svenska. Årskurs 8

Jonatan Olsson

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Julie van Rijsewijk

Undervisar i engelska. Årskurs 8

Maia Holland

Undervisar i engelska. Årskurs 8

Mikaela Djemoui

Undervisar i engelska. Årskurs 8

Marika Salomäki

Undervisar i svenska. Årskurs 8

Sara Holland

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Suzanne Jakobsen Lundin

Undervisar i svenska. Årskurs 8

Veronica Dunér

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Åsa Lindgren

Undervisar i svenska som andra språk. Årskurs 8
Uppdaterad: