Lärare åk 8

Angelica Bergman (ABN)

Undervisar i svenska som andra språk.

Malin Strängby (MSY)

Undervisar i svenska som andraspråk.

Kimberly Norrman (KNN)

Undervisar i engelska.

Yasmina Gardström (YGM)

Undervisar i engelska.

Gunilla Wiker (GWR)

Undervisar i matematik.

Fereshteh Ghaderi (FGI)

Undervisar i matematik.

Mona Sundström (MSM)

Undervisar i matematik.

Malin Dahlgren (MDN)

Undervisar i svenska.

Neda Farzaneh (NFH)

Undervisar i matematik.

Miranda Libert (MLR)

Undervisar i matematik.

Julie van Rijsewijk (JVR)

Undervisar i engelska.

David Norlén (DNN)

Undervisar i svenska.
Uppdaterad: