Lärare

Ahang Sarban

Undervisar i svenska. Årskurs 8

Anna-Karin Andersson

Undervisar i svenska. Årskurs 8 och 9

Anne Eriksson

Undervisar i SVA. Årskurs 8

Arni Eythorsson

Undervisar i engelska. Årskurs 8

David Olingdahl

Undervisar i matematik. Årskurs 9

Fereshteh Ghaderi

Undervisar i matematik. Årskurs 9

Helena Isleborn

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Jeanette Olsson

Undervisar i engelska. Årskurs 8 och 9

Julie van Rijsewijk

Undervisar i engelska. Årskurs 8 och 9

Kermashan Osman Sofi

Undervisar i matematik. Årskurs 9

Maia Holland

Undervisar i engelska. Årskurs 9

Marcus Borelius

Undervisar i engelska. Årskurs 8

Miranda Libert

Undervisar i matematik. Årskurs 9

Mona Sundström

Undervisar i matematik. Årskurs 8 och 9

Neda Farzaneh

Undervisar i matematik. Årskurs 8 och 9

Shahla Osman Sofi

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Shant Davidian

Undervisar i matematik. Årskurs 9

Sheida Farmand

Undervisar i SVA. Årskurs 8 och 9

Veronica Dunér

Undervisar i matematik. Årskurs 8

Åsa Lindgren

Undervisar i SVA. Årskurs 8 och 9
Uppdaterad: