Sommargymnasiet slut

Nu är sommargymnasiet 2022 över. Du får tillbaka din depositionsavgift från din hemskola om du har mer än 80% närvaro. Bokåterlämningen är öppen på Fyrisskolan måndag 11 juli 10.00-15.00.

Betyg meddelas av undervisande lärare och går inte att överklaga.
Betyget skrivs ut av ordinarie skola.

11 juli 2022