Bussbiljetter

Eleverna som behöver bussbiljetter för att ta sig till lovskolan kommer att få två bussbiljetter per dag av sin lärare.
För att biljetten ska vara gilitg måste man skriva rätt datum på den.  
8 juni 2020