Verksamheten

Lovskolan är en intensivkurs som hjälper dig att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Uppsala kommun erbjuder lovskola på Nannaskolan för elever som går i årskurs 8 och 9 i kommunal och fristående skola i Uppsala kommun.

Behörighet

Erbjudandet om lovskola gäller dig som har betyget F i något eller några av ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska.

Tid och plats

Vi återkommer med information om tid och plats inför lovskolan 2021

Lektionerna pågår under sex timmar per dag. Gruppstorleken på lovskolan är mindre än vanligt (10–20 elever). Studietiden räknas som normal skolgång med närvaroplikt.

Om undervisande lärare bedömer att du uppnått syftet med undervisningen innan lovskolan är slut kan du avbryta studierna i förtid.

Betyg och antagning till gymnasiet

När lovskolan är slut för vi in godkända betyg i din betygskatalog. För dig som går i årskurs 9 för vi också över ditt nya betyg till gymnasieantagningen.

För att vara behörig till nationella program i gymnasieskolan måste du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Dessutom krävs godkända betyg i ytterligare fem ämnen för nationella yrkesprogram.

Om du blir behörig till gymnasiet genom dina studier på lovskolan kan du delta i den ordinarie gymnasieantagningen till hösten.

Uppdaterad: