Anmälan till lovskola grundskola

Skolan anmäler sina elever till lovskolan på en särskild anmälningslista. Eleven får information om ämnen och tider på lovskolan av sin hemskola.

Lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor bedömer tillsammans med elever och vårdnadshavare om eleven behöver gå i lovskola.

Är du elev i årskurs 8 eller 9 och behöver gå lovskola, kontakta din mentor på din skola.

Kontakt grundskolans lovskola

Uppdaterad: