Vem kan gå grundskolans lovskola

Lovskolan är för elever som går i årskurs 8 och 9 i kommunal och fristående skola i Uppsala kommun.

Elever som har rätt till lovskola

  • Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
  • Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor bedömer tillsammans med elev och vårdnadshavare om eleven ska gå lovskola.

Om du som elev i årskurs 8 eller 9 tycker att du behöver gå lovskola ska du kontakta din mentor på din skola.

Uppdaterad: