Ansökningsförfarande för administratörer

Kontakta oss på: lovskolornagymnasiet@uppsala.se så mejlar vi en delad Excel-fil där ni lägger in alla anmälda elever. Ni kan arbeta med den, lägga till och ta bort elever, ända fram till sista datum som är 20 oktober. Efter det datumet kommer ni inte längre ha åtkomst till filen och kan inte göra några fler ändringar.

Lovskolans kontaktuppgifter

Den gemensamma e-posten för gymnasial lovskola: lovskolornagymnasiet@uppsala.se

Uppdaterad: