Lathundar för administratörer

Här finner du som administratör information om registrering av elev för lördags- och sommargymnasium.

Kommunal skola

Lathund för administratörer på kommunal skola. Lördags- och sommargymnasiet. (PDF, 96 KB)

Sammanställ skolans elevansökningar i dokumentet Ansökan Kommunala (XLSX, 12 KB) och skicka till lovskolornagymnasiet@uppsala.se efter sista ansökningsdag (9/9).

Friskola

Lathund för administratörer på friskola. Lördags- och sommargymnasiet. (PDF, 134 KB)

Sammanställ friskolans elevansökningar i dokumentet Ansökan friskolor (XLSX, 12 KB) och skicka till lovskolornagymnasiet@uppsala.se efter sista ansökningsdag (9/9).

Årshjul

Läsår 22/23 Sista anmälningsdag Startdatum Slutdatum
Lördagsgymnasiet HT 2022-09-09 2022-09-24 2022-12-17
Lördagsgymnasiet VT 2023-01-20 2023-01-28 2023-04-29
Sommargymnasiet åk 9-kurs 2023-05-24 2023-06-14 2023-07-04
Sommargymnasiet gymnasiekurs 2023-05-24 2023-06-14 2023-07-11
Läxhjälp HT - 2022-09-12 2022-12-19
Läxhjälp VT - 2023-01-10 2023-06-07
Höstlovsskolan 2022-10-14 2022-10-31 2022-11-03
Sportlovsskolan 2023-02-03 2023-02-20 2023-02-24
Påsklovsskolan 2023-03-17 2023-04-03 2023-04-06
Bootcamp sommarlov      

 

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasiets lovskola

Lovskolans kontaktuppgifter

Den gemensamma e-posten för gymnasial lovskola: lovskolornagymnasiet@uppsala.se.

 

Uppdaterad: