Språkintroduktion (Sprint)

Uppsala kommun erbjuder elever på Språkintroduktion svenska som andraspråk, intensivkurs i engelska (Bootcamp) och simundervisning. Undervisningen i svenska som andraspråk och intensivkursen i engelska sker på Fyrisskolan och simundervisningen sker på Fyrishov som Uppsala simsällskap organiserar.

Intensivkurs i engelska

Elever som läser engelska ska ha kunskaper i engelska motsvarande årskurs 6- och 7-nivå. Man kan inte söka till kursen om man har godkänt i engelska årskurs 9 eller har kunskaper i engelska på årskurs 8-nivå eller högre. Den som läser kursen måste vara motiverad att arbeta mycket. Det är en intensivkurs.

Sökande har möjlighet att välja att gå följande grupper; nivå åk 6 och nivå åk 7.
Undervisande lärare sätter nivån på anmälningsblanketten.
 

Svenska som andraspråk (SVA)

För nyanlända elever är SVA en viktig del för att kunna ta del av den svenska skolans övriga utbildning. Genom att utveckla sina kunskaper i svenska kan eleverna förstå undervisningen i andra ämnen och kommunicera med lärare och klasskamrater. Skolverket har gett ut ett bedömningsstöd som delar upp språkutvecklingen i olika steg och nivåer för att underlätta anpassningen av undervisningen.
Sökande har möjlighet att välja följande grupper; steg 1, steg 2, steg 3, steg 4 och alfa.
Undervisande lärare sätter nivån på anmälningsblanketten.

 

Simundervisning

Under sommarskolan har eleven möjlighet att tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för godkänt betyg i idrott och hälsa när det gäller simning, d.v.s. att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Det kommer att bildas grupper med 4 olika nivåer när det gäller simundervisning. Varje grupp har 1h simträning.

Sökande har möjlighet att välja följande grupper; vattenrädd, vattenvan, icke simkunnig och simkunnig.

  • Vattenrädd (vågar inte doppa huvud under vattenytan)
  • Vattenvan (vågar doppa huvud och kan flyta lite)
  • Icke simkunnig (men kan ta några simtag av valfritt simsätt)
  • Simkunnig (kan simma mer än 25m men inte 200m)

Vid anmälan måste man veta att man kommer kunna delta vid alla tillfällen.  Kontinuitet är viktigt i siminlärning. Om man vet att man inte kan delta vid alla tillfällen är det bättre att inte påbörja kursen denna gång.

Varje deltagare får entrékort som gäller för att vara med på lektionerna. Man får inte uppehålla sig före eller efter simundervisningen. Kortet gäller bara för en timmes simundervisning. Efter simundervisningen lämnar deltagarna Fyrishov. Om de tappar bort kortet får de inte ett nytt, men de kan betala 100 kronor för nytt kort.

 
Kursdatum och upplägg

Kursdatum: Språkintroduktion bedrivs mellan torsdag 13 juni – fredag 28 juni.
Undervisning är varje vardag. Ingen undervisning på midsommarafton den 21 juni.

Undervisning är på förmiddagar 08:30–11:15 eller på eftermiddagar 12:00–14.45.

Simundervisning är på Fyrishov fr.o.m. den 14 juni t.o.m. den 20 juni.
Lektionslängd 1 timme/dag. Tiden bestäms senare utifrån antal sökande.


Närvaro

Du kan inte läsa delar av kurser på språkintroduktion. För att få delta måste du närvara vid alla tillfällen. Du kan inte läsa på distans. Frånvaro anmäler du direkt till din lärare.

Du måste kunna delta hela språkintroduktionen till sista skoldagen.

Litteratur

Låna lärobok från din egen gymnasieskola.

Dator

Du ska ta med dig en fungerande dator. Ta reda på vem du ska kontakta på din skola om din dator går sönder. Sommarskolan kan inte ge support på datorer.

Anmälan

Anmälningsblankett (DOCX, 423 KB)

Lämnas till administrationen på din skola.

Din skola fyller i denna excelfil:
Sommargymnasiet_2024_240415_Skolversion.xlsx (XLSX, 33 KB)

(Anmälningsblanketten (wordfilen) skall inte mailas till lovskolan).


Efteranmälningar

Vi tar emot efteranmälningar:

 fr.o.m. onsdag den 29 maj t.o.m. fredag den 31 maj kl. 24:00.

Du får gå på sommarskolan i mån av plats.


Första dagen

Du ska komma tidigare första dagen för upprop:

Första samling 08:00 för tidiga passet, undervisning börjar 08:30

Andra samling 11:30 för sena passet, undervisning börjar 12:00


Hur vet jag om jag kommit in?

Vår önskan är att ordna så att alla som söker ska få plats. Om kursen inte startar eller om du inte har fått plats så får du veta det från din hemskola. Din skola informerar dig också vilken uppropstid du har och om undervisningen är på Fyrisskolan. Ring din hemskola om du inte har fått information om sommarskolan. Om du har anmält dig och inte har fått någon information från din skola så kom till sommarskolan 08:00 på uppropsdagen.

Busskort och mat.

Eleven står själv för eventuella kostnader.

Ditt nya omdöme

Lovskolan meddelar ditt nya omdöme till din hemskola i mitten av augusti.

 

Kontakt:

Upsala Simsällskap Fyrishov

Cecilia Loqvist, Upsala Simsällskap

Cecilia.loqvist@upsalasim.nu

Fyrisskolan

Darko Krsek, Uppsala kommun

Telefon: 018-726 00 21

E-post: darko.krsek@uppsala.se


 


 

Uppdaterad: