Lärare Gränbyskolans lovskola

Anna Nylund

Undervisar i svenska som andraspråk, årskurs 8

Camille Blomster Dogan

Undervisar i svenska, årskurs 8

Emilia Pettersson

Undervisar i matematik, årskurs 8.

Gunilla Wiker

Undervisar i matematik, årskurs 8

Isak Haussner

Undervisar i matematik, årskurs 8

Jakob Melin

Undervisar i matematik, årskurs 8

Jennie Zetterberg

Undervisar i svenska, årskurs 8

Lukas Friberg

Undervisar i matematik, årskurs 8

Maia Holland

Undervisar i engelska, årskurs 8.

Malin Asplund Hammarstrand

Undervisar i engelska, årskurs 8

Pooya Chapnevis

Undervisar i matematik, årskurs 8

Sofie Ålund

Undervisar i svenska som andraspråk, årskurs 8

Uppdaterad: