Grundskolans lovskola

Uppsala kommuns lovskola för grundskolan är för elever i årskurs 8 och 9 i kommunala och fristående grundskolor. Grundskolans lovskola är på sommaren och den är kostnadsfri.

Ämnen på grundskolans lovskola

Du kan läsa ett eller två ämnen på lovskolan. Du kan välja mellan:

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska

Mål med grundskolans lovskola, årskurs 8

Lovskolan för årskurs 8 är en intensivkurs för att du bättre ska klara kunskapskravet i ämnet i årskurs 9. När du gått färdigt din kurs får du ett omdöme. Du kan inte läsa upp dina betyg. Lovskolan skickar ditt omdöme till din hemskola inför höstterminen.

Mål med grundskolans lovskola, årskurs 9

Lovskolan är en intensivkurs som hjälper dig att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Målet för årskurs 9 är att du ska läsa upp betyg från F till E. Lovskolan ger inte högre betyg än E. När du gått färdigt din kurs rapporterar lovskolan ditt nya betyg till antagning gymnasieskola inför antagning till gymnasieskola. Betygen skickas också till elevens tidigare hemskola som gör ett nytt slutbetyg.