Lärare Nannaskolans lovskola

Anna-Karin Andersson

Undervisar i svenska, årskurs 9

Anna-Sara Björklund

Undervisar i matematik, årskurs 9

Anne Eriksson

Undervisar i svenska som andra språk, årskurs 9

Bertil Oskarsson

Undervisar i matematik, årskurs 9

Daniela Karlberg

Undervisar i svenska, årskurs 9

Erica Almström

Undervisar i matematik, årskurs 9

Janna Grineva

Undervisar i engelska, årskurs 9

Jonna Råsten

Undervisar i svenska som andraspråk, årskurs 9

Kai Sun

Undervisar i matematik, årskurs 9

Mahsa Houmayountash

Undervisar i engelska, årskurs 9

Monika Topolko

Undervisar i engelska, årskurs 9

Nazanin Arshia

Undervisar i matematik, årskurs 9

Per Sporre

Undervisar i matematik, årskurs 9

Samah Alqaoud

Undervisar i matematik, årskurs 9

Shant Davidian

Undervisar i matematik, årskurs 9

Sheida Farmand

Undervisar i svenska som andra språk, årskurs 9

Sofia Stenfelt

Undervisar i matematik, årskurs 9

Suleyman Arslan

Undervisar i matematik, årskurs 9

Ahmad Maher Barikhan

Elevassistent, årskurs 9

Uppdaterad: