Gymnasiets lovskola

Uppsala kommun har lovskolor för elever som går på gymnasiet. Eleverna läser kurser som de behöver få godkänt i.

Du kan gå lovskola på lördagar, höst-, sport- och påsklov och på sommaren. Höst-, sport- och påsklovsskolan är stödundervisning. På lördags- och sommargymnasiet läser du för betyg.

Utöver lovskolan finns läxhjälp. Läxhjälpen är en stödverksamhet där elever i kommunal gymnasieskola kan få hjälp med sina studier.

Du som är elev i kommunal gymnasieskola kan gå på läxhjälpen och på lovskolorna.

Du som är elev i fristående gymnasieskola kan bara söka lördagsgymnasiet och sommargymnasiet.

För dig som är elev i sprintklass finns stödundervisning i svenska som andraspråk (SVAS), viss stödundervisning i engelska och simundervisning.