Gymnasiets lovskola

Uppsala kommun har lovskolor för elever som går på gymnasiet. Eleverna läser kurser som de behöver få godkänt i.

Du som är gymnasieelev i Uppsala (både elev i de kommunala och fristående gymnasieskolorna) kan söka till lovskoleverksamheten.

Vem har rätt till lovskolan?

Du kan gå lovskola på, höst-, sport-, påsk- och på sommarlov. Höst-, sport- och påsklovsskolan är stödundervisning. På sommargymnasiet läser du för betyg.