Frånvaroanmälan grundskolans lovskola

Anmäl sjukfrånvaro via mejl till lärare:

  • senast 8.20 för förmiddagslektion
  • senast 11.00 för eftermiddagslektion.

Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare, inte av elev.

Du kan också anmäla frånvaro till:
Nannaskolan Mahsa Ziadkhani Ghasemi 018-727 27 25
Vaksalaskolan administratör Nathalie Julien 018-727 50 65

 

Uppdaterad: