Bussbiljetter

Eleverna som behöver bussbiljetter för att ta sig till lovskolan kommer att få två bussbiljetter per dag av sin lärare.
För att biljetten ska vara gilitg måste man skriva rätt datum på den. 
Elever som behöver bussbiljett för att ta sig till lovskolan första dagen ska få det från sin hemskola. 
9 februari 2021