Åtgärder med anledning av coronaviruset

För att minska risken för smitta under den pågående pandemin blir det flera anpassningar av årets lovskola.

  • Eleverna får undervisning i mindre grupper.
  • Eleverna kommer använda sig av trapphuset närmast kungsgatan. 
  • Det blir ingen samling med alla elever. Eleverna får all information i mindre grupper.
  • De klassrum som används är utspridda över skolan och eleverna sitter lång ifrån varandra i klassrummen.
  • Eleverna börjar och slutar vid olika tider.
  • Eleverna äter lunch vid olika tider och de sitter utspridda i matsalen med avstånd till varandra.
  • Efter avslutad lektion eller lunch ska eleverna gå hem.
8 februari 2021