Info om lovskola

Elever som har rätt till lovskola

Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
 Det är lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor som tillsammans med elever och vårdnadshavare gör en bedömning om lovskola är aktuellt för eleven.  (meningen är flyttad hit från ett annat stycke).

Eleverna kan endast läsa två ämnen på lovskolan.

De ämnen som är möjliga att läsa in är:
• svenska
• svenska som andraspråk
• matematik
• engelska

Målet för elever i årskurs 9 är att läsa upp betygen från F till E. Inga högre betyg än E delas ut efter genomförd lovskola. Lovskolan rapporterar in eventuellt nytt betyg till antagning gymnasieskola inför antagning till gymnasieskola. Betygskatalogen skickas också till elevens fd. hemskola som utfärdar ett nytt slutbetyg.

Elever i årskurs 8 får ett omdöme på genomförd kurs, men har ingen möjlighet att läsa upp sina betyg. Omdömet skickas till elevens hemskola inför höstterminsstarten.

Upplägg av undervisningen

Lektionerna är uppdelade på förmiddags- och eftermiddagspass. Beroende på om eleverna läser ett eller två ämnen går de hel- eller halvdag. Den första dagen är det vanligt att eleverna får göra ett kunskapstest.

Övriga villkor

  • Lovskolan är kostnadsfri för både elever och skolor oavsett huvudman.
  • Lunch på Nannaskolan ingår.
  • Frånvaro från lovskolan rapporteras från lovskolan till vårdnadshavare.
  • Utdelning av eventuella bussbiljetter kommer att hanteras på plats.

 

9 februari 2021