Verksamheten

Lovskolan är en intensivkurs som hjälper dig att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. Uppsala kommun erbjuder lovskola på Nannaskolan för elever som går i årskurs 8 och 9 i kommunal och fristående skola i Uppsala kommun.

Elever som har rätt till lovskola

De elever som har fått F i betyg i högst två ämnen har rätt att gå lovskola. De elever som fått F i tre eller flera ämnen kan inte läsa upp sina betyg i lovskolan. De ämnen som är möjliga att läsa in är:

  • svenska
  • svenska som andraspråk
  • matematik
  • engelska

Eleverna kan läsa ett eller två ämnen.

Målet för elever i årskurs 9 är att läsa upp betygen från F till E. Inga högre betyg än E delas ut efter genomförd lovskola. Lovskolan rapporterar in eventuellt nytt betyg till antagning gymnasieskola inför antagning till gymnasieskola. Betygskatalogen skickas också till elevens fd. hemskola som utfärdar ett nytt slutbetyg.

Elever i årskurs 8 får ett omdöme på genomförd kurs, men har ingen möjlighet att läsa upp sina betyg. Omdömet skickas till elevens hemskola inför höstterminsstarten.

Upplägg av undervisningen 2021

Lovskola för åk 9: 11 juni – 24 juni

Lovskola för åk 8: 2 augusti – 9 augusti 

Lektionerna är uppdelade på förmiddags- och eftermiddagspass. Beroende på om eleverna läser ett eller två ämnen går de hel- eller halvdag. Den första dagen är det vanligt att eleverna får göra ett kunskapstest.

Övriga villkor

  • Lovskolan är kostnadsfri för både elever och skolor oavsett huvudman.
  • Lunch på Nannaskolan ingår.
  • Frånvaro från lovskolan rapporteras från lovskolan till vårdnadshavare.
  • Utdelning av eventuella bussbiljetter kommer att hanteras på plats.

 

Uppdaterad: